top of page
Start Now

Privacybeleid AgriPlace

Versie november 2019

Invoering

In deze privacyverklaring leggen wij (AgriPlace) uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en met welk doel wij dat doen. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Lees dit beleid aandachtig door.

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We respecteren uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland.

 

Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten (AgriPlace-platform), moet u enkele persoonlijke (en mogelijk andere) gegevens met ons delen. Dit is bijvoorbeeld vereist tijdens het online registratieproces en kan (onder meer) uw naam en e-mailadres bevatten.

 

Juridische gronden

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op een van de volgende rechtsgronden:

 • Om ons contract met u af te sluiten en uit te voeren.

 • Voor onze legitieme zakelijke belangen. De verwerking van persoonsgegevens kan nodig zijn om de prestaties van het AgriPlace-platform te waarborgen, het AgriPlace-platform te onderhouden en te verbeteren en om een goede commerciële relatie te onderhouden met alle gebruikers van het AgriPlace-platform en andere gerelateerde partijen en  om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de veiligheid van ons AgriPlace-platform te behouden.

 • Met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.


Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren.

 • Voor alle doeleinden die uitdrukkelijk door u zijn geautoriseerd. Via uw account kunt u bepalen met wie u uw gegevens binnen het Agriplace platform wilt delen.

 • Om te garanderen dat de inhoud van onze dienst op de meest efficiënte manier aan u (en op uw scherm) wordt gepresenteerd.

 • Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u.

 • Om u te informeren over eventuele wijzigingen in de dienst.

 • Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen.

 • Om ervoor te zorgen dat we u de juiste klantenondersteuning kunnen bieden.

 • Om enquêtes uit te voeren om onze dienstverlening te verbeteren.

 

We kunnen geanonimiseerde verzamelde informatie gebruiken die niet aan een persoon is gekoppeld en tools van derden gebruiken, zoals Google Analytics, voor ons onderzoek met betrekking tot de hierboven genoemde doeleinden.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, kunnen zijn:

 • Gegevens die u invoert wanneer u een AgriPlace-account aanmaakt om gebruik te maken van onze dienst (zoals naam, achternaam, geboortedatum en -plaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).

 • Gegevens die u ons per e-mail of andere berichten stuurt.

 • Gegevens met betrekking tot telefoongesprekken.

 • Details van transacties binnen de AgriPlace platformdienst.

 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van het AgriPlace-platform, inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, besturingssysteem en browserversie.

 

Het delen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld voor zover wettelijk toegestaan. In ieder geval kunnen uw (persoons)gegevens worden gedeeld met andere gebruikers van onze dienst voor zover dat door u is bepaald via uw eigen AgriPlace-account.

Jou rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten (oa: recht op informatie, correctie en/of verwijdering en/of blokkering, bezwaar, beperking,  enzovoort.). AgriPlace respecteert al deze rechten om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten in Nederland. Houd er rekening mee dat u - door toegang te krijgen tot uw AgriPlace-account - uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, wijzigen en corrigeren. Voor vragen, verzoeken of ondersteuning kunt u in ieder geval altijd contact met ons opnemen.  

Klachten - Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet is uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland, kunt u contact met ons opnemen om een klacht in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Nederlandse toezichthouder, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

 

Beveiliging & Technische en organisatorische maatregelen
 

Alle gegevens die u met ons deelt, worden opgeslagen op beveiligde servers van AgriPlace of die van een derde partij. Hoewel we procedures en tegenmaatregelen hebben geïmplementeerd waarmee we ongeautoriseerde toegang tot de ingediende gegevens proberen te voorkomen, begrijpt en accepteert u dat het verzenden van gegevens via internet nooit helemaal veilig is. Elke indiening van gegevens is op eigen risico en we kunnen de integriteit van de indiening niet garanderen.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de uitvoering ervan, garanderen deze maatregelen een passend beveiligingsniveau gezien de risico's verbonden aan de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn ook gericht op het voorkomen van onnodige inzameling. Wij leggen de maatregelen schriftelijk vast en zorgen ervoor dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikel voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de geldende gegevensbeschermingswetten in Nederland (waaronder AVG).

Opslag & verwijdering

We verwijderen en/of blokkeren uw persoonsgegevens zodra het doel van de opslag niet langer geldig is. We kunnen deze gegevens echter wel blijven opslaan als de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Specifieke informatie kan door ons worden bewaard nadat uw account is gedeactiveerd om ervoor te zorgen dat we aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, kunnen helpen bij het oplossen van geschillen, fraude of misbruik kunnen voorkomen en verplichtingen kunnen afdwingen die voortvloeien uit onze contractuele relatie met u.

Hoe u uw gegevens veilig kunt houden

Hoewel we ernaar streven uw gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk te beschermen, zijn er ook bepaalde maatregelen die u kunt nemen:

 • Installeer antivirussoftware, antispywaresoftware en een firewall. Houd deze up-to-date.

 • Houd uw inloggegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk. Gebruik sterke wachtwoorden.

 • Meld u af van het AgriPlace-platform als u het niet gebruikt.

Koekjes

Wij gebruiken “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) voor de volgende doeleinden:

 • Om te analyseren hoe de gebruikers onze service gebruiken en hoe we deze kunnen verbeteren.

 • Om het navigeren en inloggen op onze service te vergemakkelijken en om uw vooraf ingestelde waarden en voorkeuren voor het gebruik van onze service op te slaan.

Vragen?  

Als u nog vragen heeft of wilt weten welke gegevens wij van uw account hebben opgeslagen, stuur dan een e-mail naar info@agriplace.com of neem telefonisch contact met ons op via + 31 (0)85 48 97 333.

AGRIPLACE BV

Oostenburgermiddenstraat 206

1018 LL Amsterdam

Nederland

KvK-registratienummer 72188561

bottom of page