top of page
Start Now

People 4 earth foundation

WIE ZIJN WIJ 

People 4 Earth is een non-profit Stichting die boeren en bedrijven ondersteunt om stap voor stap duurzame en rendabele voedselketens en producten te realiseren. Hiervoor is het AgriPlace open source platform opgericht, dat door boeren en bedrijven kan worden gebruikt om hun duurzaamheidsgegevens te verzamelen en te delen met hun partners in de voedselketen. 

output-onlinepngtools (4).png

ONZE MISSIE

Het is de missie van de Stichting People 4 Earth om duurzame ontwikkelingen in de voedselproductieketen te faciliteren en te versnellen. We werken aan het invullen van de behoefte aan meer transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsgegevens. Dit kan op zijn beurt een winstgevende, duurzame onderneming stimuleren, ten voordele van alle belanghebbenden en de aarde.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat uit een kleine groep toegewijde mensen die tal van talenten, ervaring en expertise meebrengen bij de Stichting People 4 Earth.

BESTUURSLEDEN

Hans Huijbers - Copy.jpg

Hans Huijbers, Voorzitter

Na jarenlang gewerkt te hebben als bestuurslid voor een jonge boerenbond en in een Waterschap was Hans Huijbers 10 jaar lange voorzitter van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) tot april 2019. ZLTO is een organisatie die 16.000 boeren in het zuiden van Nederland vertegenwoordigt. Hans Huijbers gelooft in prosumenten denken (producent – consument) en de daad bij het woord voegen. Daarom combineren hij en zijn vrouw hun dagelijkse melkveebedrijf met een gezellig restaurant en een koffiehuis dat open is voor publiek.

MEER OVER DE STICHTING

De Stichting People 4 Earth Foundation is een Nederlandse organisatie voor sociale en ecologische voordelen. Het heeft tot doel de transparantie en samenwerking in voedselketens te verbeteren, wat resulteert in producten die sociaal rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch waardevol zijn.

 

De Stichting People 4 Earth Foundation is een ANBI organisatie 

(Algemeen Nut Beogende instelling).

 

Gegevens:

Stichting People 4 Earth, Nieuwezijds Voorburgwal 120, 1012 SH Amsterdam

E-mail: info@people4earth.org

KvK: 08178490

VAT: 8196.89.00.002.B.01

output-onlinepngtools (5).png
Photo GK.jpg

Geert Kuipers, Penningmeester

Geert Kuipers werkt 20 jaar in de financiële dienstverlening. Hij studeerde economie in Wageningen, Nederland. In het verleden werkte hij voor Unilever en de Rabobank. Geert is gespecialiseerd in Farm, Food en Finance en is een onafhankelijke financieel adviseur en business consultant. Geert had tot en met 2008 een boerderij samen met zijn vader. Geert is ervan overtuigd dat de volgende stap in duurzame landbouw en voedselketen wordt ondersteund door data in de cloud te verbinden. Deze informatie zal ook worden gebruikt bij de communicatie en marketing van producten en voedsel.

photot JWE.jpg

Jan Willem Erisman, Secretaris

Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij CML, Universiteit Leiden. Hij heeft een achtergrond in atmosferisch milieuonderzoek, met name de uitwisseling van gassen en aerosolen in de atmosfeer en de biosfeer met betrekking tot verzuring en eutrofiëring en klimaatverandering, wetenschappelijke, beleidsontwikkeling en evaluatiestudies. Zijn werk is gericht op het optimaliseren van de voedselproductie en het energiegebruik en tegelijkertijd het minimaliseren van de milieueffecten van een verhoogde stikstofcyclus.

bottom of page