top of page
Start Now

People 4 Earth en Universiteit Leiden ontvangen subsidie voor initiatief duurzame landbouwStichting People 4 Earth ontvangt een subsidie van € 691.000,- uit het programma Kansen voor West III - REACT EU om samen met Universiteit Leiden, Agriplace, Nedato, ZLTO, GreenYard en Nature’s Pride te werken aan het verduurzamen van de agrarische ketens vollegrondteelt.  


Toenemende eisen vanuit de markt en de overheid / EU 


Een snelle groei in duurzaamheidseisen en -standaarden vanuit supermarkten, handelsbedrijven en wetgeving in Europa, heeft de administratieve last voor telers en inkopers significant verhoogd. Dit nieuwe project wil de administratieve lasten voor telers en andere ketenpartners helpen verlagen, door het verder digitaliseren van de compliance processen en door het delen van duurzaamheidsinformatie tussen alle spelers in de keten veel gemakkelijker te maken.  


Projectplan Verduurzamen Agrarische Ketens Vollegrondteelt 


De Nederlandse landbouw moet de komende jaren een grote transitie gaan maken naar een duurzame en weerbare sector, gebaseerd op een goed verdienmodel voor de telers en andere ketenpartijen.   


Stichting People 4 Earth (P4E) en de Universiteit Leiden slaan de handen ineen en willen samen met partners uit het bedrijfsleven met dit projectplan een grote stap vooruit zetten m.b.t. verduurzamen van de sector. Dit doen we onder meer door het leven van de teler en inkoper gemakkelijker maken, de administratieve lasten te helpen verlagen en inzicht in duurzaamheid te vergroten. Dit door duplicering die ontstaat tijdens het verzamelen van duurzaamheidsinformatie terug te brengen en het inzicht in de duurzaamheidsdoelen en verbeteringen te vergroten.   


Dit project zal gestart worden met een volledige inventarisatie van de lopende projecten in relatie tot KPI’s voor verduurzaming in het algemeen en vervolgens specifiek KPI’s met betrekking tot de vollegrondsteelten. Hierbij zullen we gebruik maken van bestaande samenwerkingen met het Louis Bolk Instituut, Boerenverstand, en Wageningen University & Research (WUR) en Wereld Natuur Fonds. 


Om de resultaten van dit project toepasbaar te maken voor de sector, worden er twee software modules Green Chain en Green Farm ontwikkeld binnen het bestaande Agriplace compliance platform. Zo kan bijvoorbeeld een teler die moet voldoen aan de eisen van meerdere standaards, met de nieuwe module de audits voor meerdere standaards in één keer voorbereiden en data hergebruiken. Het projectplan loopt vanaf 2023 t/m 2025.  


Totaal investering van € 1.7 mln. 


De totaal investering in dit project bedraagt ruim € 1,7 mln. en is mogelijk door de verkregen subsidie van € 691.000,- en een investering vanuit Agriplace BV van € 1.048.000,-. De verkregen subsidie komt uit het programma Kansen voor West III - REACT EU, via steunpunt provincie Noord-Holland. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 


Deelnemende Partners 


Het succes van ons project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met diverse partners uit de agrarische industrie en kennisinstituten. Enkele van onze belangrijkste partners zijn: 

  • Stichting People 4 Earth: Initiator van het project, met als missie het faciliteren en versnellen van duurzame ontwikkelingen in de voedselproductieketen. 

  • Universiteit Leiden: Leidende partner in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieuwetenschappen en duurzaam beheer van het milieu. 

  • Agriplace BV: Innovatieve ontwikkelaar van het Agriplace platform, dat compliance management en communicatie mogelijk maakt in agrarische ketens. 

  • Greenyard: Een van de grootste handels- en verwerkingsbedrijven in groenten en fruit, met een sterke focus op duurzaamheid. 

  • Nature's Pride: Toonaangevend handelsbedrijf in verse groenten en fruit, met een sterke betrokkenheid bij duurzaam inkopen. 

  • ZLTO: Vereniging van ruim 13.000 telers en tuinders, actief in het verduurzamen van de agrarische ketens. 

  • Nedato: Telerscoöperatie met een focus op kwaliteitsaardappelen en een sterke betrokkenheid bij duurzaamheid. 

 

Meer info over de Stichting zie  Stichting People 4 Earth  

Comments


bottom of page