top of page

Waarom moeten bedrijven zich nu bekommeren om de beoordeling van duurzaamheidsrisico's?Van de gevaren van klimaatverandering tot de afschuwelijke arbeidsomstandigheden in sommige landen, het recente nieuws heeft een zeer somber beeld geschetst van de geglobaliseerde toeleveringsketens. Bijgevolg krijgen onderwerpen als mensenrechten en milieukwesties steeds meer publieke aandacht.Individuele burgers hebben steeds meer belangstelling getoond voor duurzame goederen en consumptie en nu versnelt wetgeving de weg naar duurzame toeleveringsketens. Verschillende landen hebben al stappen ondernomen om deze kwesties aan te pakken, zoals de Supply Chain Act in Duitsland die in januari 2023 van kracht wordt. Deze zal ervoor zorgen dat bedrijven sociale en milieurisico's in hun toeleveringsketen controleren en beperken.Het initiatief van de Europese Commissie


Op grotere schaal heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn, die gevolgen zal hebben voor 50 000 bedrijven. Deze verordening verplicht bedrijven om bij het nemen van bedrijfsbeslissingen rekening te houden met de gevolgen van hun handelen voor de mensenrechten, de klimaatverandering en het milieu. Bedrijven zullen voortaan worden onderworpen aan onafhankelijke audits en certificering, om na te gaan of de door hen verstrekte informatie betrouwbaar is. Het wordt steeds belangrijker dat bedrijven zich aan de nieuwe richtlijn houden. Daarom helpt ons nieuwe instrument Sustainability Risk Assessment (SRA) bedrijven bij het analyseren en beperken van duurzaamheidsrisico's in hun toeleveringsketens.De sociale en milieukwesties


Het belang van deze initiatieven wordt duidelijk als we terugkijken naar de verhalen over wangedrag van bedrijven die de afgelopen jaren naar buiten zijn gekomen. Zo zijn landen als Australië, de VS en Brazilië onlangs in de schijnwerpers komen te staan wegens mensenrechtenschendingen. Verhalen over kinderarbeid en uitbuiting van illegale immigranten die zonder sociale rechten aan het werk zijn gezet, hebben ertoe geleid dat er regelgeving is ingevoerd die niet alleen de mensenrechten beschermt, maar ook tot doel heeft het milieu te beschermen. Bedrijven moeten nu hun werkwijze veranderen om aan de nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen te voldoen. Deze veranderingen variëren van grote veranderingen zoals het beperken van de CO2-uitstoot tot het eenvoudigweg bewust zijn van bij wie bedrijven hun producten kopen. Dat laatste lijkt gemakkelijk haalbaar, maar kan lastig zijn als je bijvoorbeeld te maken hebt met complexe wereldwijde toeleveringsketens. Specifiek in de voedingsindustrie vergt het maken van bewuste aankoopbeslissingen veel tijd en aandacht, omdat de sociale en milieurisico's misschien niet gemakkelijk haalbare informatie zijn.Hoe kan Agriplace helpen?


Agriplace ontdekt, meet en analyseert deze risico's met de Sustainability Risk Assessment (SRA) module, die inzicht kan geven in milieu-, sociale en bestuurlijke risico's. Met behulp van de informatie uit 18 gerenommeerde databases kan de SRA een overzicht bieden dat bedrijven zal helpen de risico's in hun toeleveringsketens te beperken door rekening te houden met het product, het ingekochte volume en het land of zelfs de regio van de leverancier.Zodra de informatie is verkregen, creëert het systeem vervolgens analyses op maat waaruit de gebruiker de weging van risicodimensies kan aanpassen op basis van prioriteiten. Zodra alle informatie over de eigen supply chain risico's is verzameld, kan de klant de juiste actie ondernemen op het Agriplace Supply Chain Approval platform. Op die manier heeft de gebruiker een duidelijk idee van welke aanvullende bewijsstukken van elke leverancier nodig zijn om potentiële risico's te beperken. Dit zal bedrijven en hun investeerders geruststellen dat hun leveranciers voldoen aan de nieuwe zorgvuldigheidseisen en dat zij zich moreel en duurzaam gedragen.

Comments


bottom of page