top of page
Start Now

EUDR-naleving: 4 essentiële vragen die elke duurzaamheidsmanager beantwoord moet hebben


De EUDR is op 29 juni 2023 van kracht geworden in de Europese Unie om ontbossing en degradatie van bossen aan te pakken die verband houden met de invoer en productie van specifieke goederen binnen de EU. Vanaf 30 december 2024 zijn de meeste organisaties verplicht om te voldoen aan hun verplichtingen onder de EUDR, wat een korte aanpassingsen voorbereidingsperiode laat.


Dit artikel beoogt een uitgebreid overzicht te bieden van de EUDR en dekt aspecten af zoals welke goederen zijn inbegrepen, wie moet voldoen en aan welke specifieke vereisten moet worden voldaan om het bewustzijn te vergroten en de naleving van de regelgeving te vergemakkelijken.


V1: Welke goederen vallen onder de EUDR en hoe is dit relevant voor mijn organisatie?

De EUDR richt zich op zeven goederen die vaak worden geassocieerd met ontbossing en degradatie, waaronder rundvlees, soja, palmolie, cacao, koffie, rubber, hout en houtproducten. Het omvat ook verschillende producten die afgeleid zijn van bossen met een hoog risico, zoals chocolade, palmolie, sojaolie en meubels veel voorkomend in diverse consumentengoederenindustrieën.


Zie Annex I voor meer verduidelijkingen met betrekking tot de afgeleide producten of materialen binnen de reikwijdte.

EUDR verplicht dat zowel exploitanten als handelaren die deze goederen of producten in de EU leveren, naleving aantonen. Dit betekent dat zij bewijs moeten leveren dat hun producten zijn geproduceerd zonder ontbossing of degradatie, in overeenstemming met alle wettelijke vereisten, en vergezeld van een due diligence-verklaring.

  • Een exploitant is elke entiteit binnen de EU die relevante producten op de markt brengt of deze vanuit de EU exporteert.

  • Een handelaar is elke entiteit die relevante producten koopt en verkoopt die al op de EU-markt zijn voor distributie, verdere verwerking of consumptie.


V2: Wat moet worden onthuld in de due diligence-verklaring?

Een due diligence-verklaring bestaat uit drie onderdelen:

Informatieverzameling onder traceerbaarheid. Dit omvat productdetails, hoeveelheid, leveranciers, productieland en bewijs van legale oogst. Het is cruciaal om geolocatiecoördinaten voor de productiepercelen te verkrijgen en deze informatie in de verklaring op te nemen.


V3: Wat zijn de rapportageverplichtingen voor organisaties onder EUDR en andere gerelateerde EU-regelgevingen zoals CSRD?

Organisaties die al verplicht zijn tot waardeketen due diligence onder andere EU-wetten zoals CSRD, kunnen voldoen aan hun rapportageverplichtingen voor EUDR door de noodzakelijke informatie op te nemen in hun rapporten voor die andere wetgevingen.


V4: Wat is de sleutel tot het behouden van mijn naleving van EUDR?

Het waarborgen van naleving van de EUDR vereist dat organisaties een sterk traceerbaarheids en monitoringssysteem op zijn plaats hebben. Dit omvat meerdere functionele vereisten voor het monitorsysteem.

Agriplace werkt samen met verschillende certificeringsschema's en adviesbureaus om een holistische duurzaamheidsrisicobeoordeling en Supply Chain Management-oplossing te bieden die niet alleen voldoet aan de EUDR-normen, maar ook bredere Europese regelgevingen zoals CSRD adresseert. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze aanbiedingen uitgebreide naleving en gestroomlijnde due diligence bieden voor alle aspecten van Europese wetgevingsvereisten.


Referenties:

Sydney K.“Navigating the EU Regulation on Deforestation-Free Products: 5 Key EUDR Questions Answered About Company Readiness and Investor Risk” . April 2, 2024. https://www.sustainalytics.com/esg-research/resource/investors-esg-blog/navigating-the-eu-regulation-on-deforestation-free-products--5-key-eudr-questions-answered-about-company-readiness-and-investor-risk

Southern Forest Product Association. “What do you need to know about the EUDR timeline”. Accessed: May 16, 2024.

“Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010.” June 9, 2023. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

Theresa L. “5 common misunderstandings about the EU’s deforestation policy, clarified”. February 8, 2024.

Kommentare


bottom of page