top of page

CSRD – Voor wie is het van belang en hoe ga je ermee om ?


Navigeren door wetgeving kan een lastig pad zijn, zelfs als ze noodzakelijk zijn. Hier komt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een recente invoering door de Europese Unie met het doel de transparantie en de duurzaamheid van bedrijven te verbeteren. Deze richtlijn verplicht bedrijven om essentiële informatie over hun prestaties op Milieu-, sociaal en Bestuurs gebied (ESG) openbaar te maken en is daarmee een cruciale stap op weg naar een duurzamere toekomst. De complexiteit en vaagheid van de CSRD kan echter velen vragen oproepen, in het bijzonder binnen de versindustrie. Laten we daarom beter gaan bekijken wat de CSRD inhoudt, op wie deze van toepassing is en wat effectieve strategieën zijn om ermee om te gaan.

De richtlijn bouwt voort op het fundament van de richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD), maar hanteert een bredere aanpak van de ESG-rapportage. Het overkoepelende doel is een uniform rapportagekader vast te stellen dat belanghebbenden in staat stelt de ESG-prestaties van bedrijven in de hele Europese Unie te vergelijken. De richtlijn is in de eerste plaats van invloed op ondernemingen met meer dan 500 werknemers in de EU en op beursgenoteerde ondernemingen. Bedrijven met minder dan 500 werknemers hebben echter ook de mogelijkheid om vrijwillig hun ESG-prestaties te rapporteren en zo hun inzet voor duurzame praktijken te tonen. De naleving van de CSRD vereist het gebruik van erkende normen en kaders voor duurzaamheidsrapportage, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Implicaties voor versproducten:

Op het gebied van versproducten is de CSRD van toepassing op bedrijven die aan de gespecificeerde criteria voldoen. Hieronder vallen bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van 40 miljoen euro of bedrijven die in de EU zijn gevestigd. De naleving van de richtlijn vormt ongetwijfeld een uitdaging, vooral wanneer de traditionele methoden voor het beheer van de toeleveringsketen niet voldoen aan de veranderende eisen. Maar ondanks de moeilijkheden is er ook een lichtpuntje. De voordelen van naleving van de CSRD zijn aanzienlijk en verstrekkend. Door de richtlijn te omarmen, krijgen bedrijven een beter inzicht in hun ESG-prestaties, waardoor ze verbeterpunten kunnen identificeren en hun praktijken kunnen afstemmen op duurzame doelstellingen. Bovendien speelt de openbaarmaking van ESG-prestaties een cruciale rol bij het verbeteren van de reputatie van een bedrijf en het bevorderen van het vertrouwen van belanghebbenden. Het wordt een kans om een onwrikbare inzet voor transparantie en duurzame bedrijfspraktijken te tonen en een positief voorbeeld te stellen binnen de sector.

Verschillende bedrijven in de versindustrie zijn al begonnen zich voor te bereiden op de CSRD. Om eerlijk te zijn, er zijn vele manieren om erop voor te bereiden, maar het komt allemaal neer op de verbetering van deze belangrijke acties

  • 1. Betere tactieken voor risicobeheer

  • 2. Verbeterde Integratie Rapportages

  • 3. Uitvoering van een dubbele materialiteitsbeoordeling

  • 4. Hoe eerder u proactief handelt, hoe beter.

Maar een concrete manier om dit te bereiken, met name binnen de versindustrie, is door na te denken over meer manieren om uw supply chain te beheren die samenwerking met uw leveranciers mogelijk maakt en ook voor hen minder werk oplevert. Agriplace biedt met zijn software precies zulke oplossingen aan. Ten eerste is, zoals al eerder gezegd, een belangrijk onderdeel van de CSRD het beoordelen van risico's. Met de duurzaamheidsrisicobeoordeling van Agriplace kunt u effectief sociale en duurzaamheidsrisico's beoordelen op basis van 18 toonaangevende databases, van de Wereldbank tot het Water Risk Filter van het WWF.

Het vertegenwoordigt de toonaangevende risicobeoordeling die wordt gebruikt door het Duurzaamheidsinitiatief Groenten en Fruit en door toonaangevende organisaties in de markt zoals Greenyard en de Colruyt Groep. Agriplace heeft specifieke risicoscores opgenomen voor verse producten op basis van hun potentiële milieu-impact.Secondly, mitigating risk is essential to ensure you are compliant with the CSRD.

Agriplace biedt een live overzicht van geldige/ongeldige certificeringen, vragenlijsten of verklaringen. Bovendien toont het uw gehele toeleveringsketennetwerk en automatiseert het verzamelen van vragenlijsten en certificaten van leveranciers uit databases en leveranciers.

Uiteindelijk is de CSRD meer dan alleen een wettelijke verplichting; het is een kans voor bedrijven om hun inzet voor duurzaamheid te tonen en bij te dragen aan een groenere, maatschappelijk verantwoorde wereld. Door de impact van de CSRD te begrijpen, proactieve maatregelen te nemen en gebruik te maken van innovatieve oplossingen kunnen bedrijven in de versindustrie de CSRD met succes toepassen en de basis leggen voor een duurzamere toekomst. Laten we deze transformerende richtlijn omarmen en een positief effect hebben op onze bedrijven, gemeenschappen en de planeet in zijn geheel.
Comments


bottom of page