top of page
Start Now

Waarom Supplier Approval een ding van het verleden isIn de snelle en onderling verbonden wereld van vandaag is de voedingsindustrie sterk afhankelijk van wereldwijde toeleveringsketens om veilige en hoogwaardige producten aan de consument te leveren. De rol van de voedselhandelaren is daarom om ervoor te zorgen dat voedsel veilig is en voldoet aan de wettelijke vereisten is daarom cruciaal. Het kan echter een lastige taak zijn om de naleving van de regelgeving te garanderen en de risico's in een complex netwerk van leveranciers te beheren. Dit is waar het supply chain approval porces van pas komt.


Traditioneel lag de nadruk op de goedkeuring van leveranciers, maar de behoefte aan een meer omvattende aanpak van niet alleen de goedkeuring van directe leveranciers, maar van de volledige toeleveringsketen wordt steeds belangrijker. Goedkeuring van de toeleveringsketen garandeert dat alle leveranciers in de keten voldoen aan de eisen en voorschriften van de klant, waardoor consumenten worden beschermd tegen potentiële gezondheidsrisico's en de integriteit van de voedselvoorziening wordt gewaarborgd. Agriplace creëert een nieuwe productcategorie door zijn gebruikers in staat te stellen directe leveranciers en de volledige toeleveringsketen te controleren.

Maar waarom is goedkeuring van de toeleveringsketen zo belangrijk? Ten eerste is het een vereiste voor de komende supply chain wetgeving op de Europese markt. Deze nieuwe wetgeving vereist dat bedrijven de naleving van mensenrechten en milieunormen in de hele toeleveringsketen bijhouden.

Het is momenteel al op sommige markten ingevoerd en zal tegen 2024 door heel Europa worden gevolgd met de Europese Due Dilligence Act
Ten tweede biedt goedkeuring van de toeleveringsketen een bedrijf een holistisch beeld van het hele supply chain-netwerk waarop het vertrouwt om zijn producten of diensten te leveren. Dit omvat niet alleen de directe leveranciers, maar ook alle andere actoren in de toeleveringsketen, zoals de verpakkingsbedrijven en specifieke producten die van deze bedrijven afkomstig zijn. Door na te gaan of het hele toeleveringsnetwerk aan de eisen voldoet, kan een bedrijf eventuele zwakke schakels of knelpunten opsporen die van invloed kunnen zijn op de algemene veiligheid en integriteit van de toeleveringsketen.


Daarnaast helpt goedkeuring van de toeleveringsketen een bedrijf om de risico's van zijn toeleveringsketen tot op perceelsniveau te beperken. Door leveranciers te informeren en hen in staat te stellen hun onderleveranciers te informeren, kunt u risico's helpen voorkomen en ervoor zorgen dat het ingekochte product voldoet aan de eisen van uw klanten.Waarom het Supply Chain Approval platform gebruiken?


Met behulp van het Supply Chain Approval-platform kunnen bedrijven potentiële risico's of kwetsbaarheden identificeren en stappen ondernemen om deze aan te pakken voordat ze een probleem worden. Dit kan inhouden dat leveranciers worden geïnformeerd over noodzakelijke verbeteringen op het gebied van voedselveiligheid, de maatschappij of het milieu, dat de toeleveringsketen wordt uitgebreid of dat strengere kwaliteitscontroles worden uitgevoerd om eventuele verstoringen te beperken.
Bedrijven die streven naar ketenverantwoordelijkheid, transparantie en duurzaamheid zijn nu geïnteresseerd in de goedkeuring van de hele toeleveringsketen. Technologische vooruitgang maakt deze processen efficiënter, waardoor de behoefte aan goedkeuring van de toeleveringsketen toeneemt.Agriplace's Supply Chain Approval platform vergemakkelijkt het verzamelen, beheren en delen van informatie over leveranciers, inclusief kwaliteit, duurzaamheid en sociale normen. Dit vereenvoudigt het goedkeuringsproces van de toeleveringsketen en maakt het gemakkelijker om een volledig transparante en duurzame toeleveringsketen te realiseren. Het platform automatiseert het compliance management van directe leveranciers en stelt leveranciers in staat hun supply chain informatie te delen, zoals pakhuizen en telers waarmee op een eenvoudige manier wordt gewerkt.Kortom, het goedkeuringsproces van de toeleveringsketen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat versbedrijven klaar zijn voor de nieuwe wetgeving, de eisen van de klant en vooral een veerkrachtige toeleveringsketen. Als u meer wilt weten over hoe u het compliance management van uw supply chain kunt automatiseren, vraag dan vandaag nog uw gratis proefversie of demo aan via de Agriplace website.

Comments


bottom of page